Acrojump in catalan

ACROJUMP permet als joves adults desocupats o que van encadenant treballs intermitents, cursos de formació, és a dir, sense un itinerari professional definit, elaborar per si mateixos un perfil de la seva experiència ("el meu e-perfil") mitjançant una eina web interactiva. Aquest "e-perfil" esdevindrà el suport per aconseguir una autoestima positiva, habilitats personals i reflexionar sobre els seus objectius professionals d'una manera clara i coherent, a través de la relació amb els diferents agents implicats, i així donar suport als intercanvis fructífers i positius amb el món de l'ocupació i la formació.

Aquesta eina els acompanyarà al llarg de la seva vida professional en les futures transicions entre llocs de treball i formació.

D’aquesta manera, ACROJUMP contribueix a possibilitar i facilitar el desenvolupament personal i la capacitat per trobar una feina, i el reconeixement de l'aprenentatge formal i informal.

Es tracta d’un programa molt adient per a les diferents transicions, que inclou també el retorn a formació. A la vegada, el projecte contribueix al desenvolupament de pràctiques innovadores per a la formació professional (per exemple, la formació en alternança), la cooperació entre la FP i el mercat laboral. L'enfocament promou la integració dels joves adults en termes d’igualtat i no discriminació.

La innovació en ACROJUMP està present en el fet que canvia la visió del conjunt dels agents implicats, començant pels mateixos joves adults, passant d’un sistema que es tanca en el fracàs a un que valora els èxits i les experiències, i que permet posicionar-se positivament en el procés social, educatiu i professional. En aquest sentit, l'enfocament del projecte té com a objectiu millorar la comprensió de tots els components de la situació per aconseguir que els joves defineixin el seu projecte, alhora ambiciós, orientat i realista.

Acrojump reuneix les organitzacions regionals, universitats i centres de formació, els formadors, i les organitzacions representatives de les empreses.

Partners

x